အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတ (Property Knowledge)

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇) ရရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Unicode Version ### သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံသားများအတွက် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ (၇) ရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ- (၁)...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မြေ၊ အဆောက်အဦငှားရမ်းခြင်းတွင် ငှားရမ်းသူ၊ ငှားယူသူထမ်းဆောင်ရသော အခွန်အခမျာ

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Unicode Version ### လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ငှားရမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (ဃ) ပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့် သည့် ဝန်ဆောင်မှု(၃၀) မျိုးတွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ပုဒ်မခွဲ(င)အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ %...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စာချုပ်စာတမ်းများကို သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပါက ဆောင်ရွက်ချက်အကြောင်း...

ဗဟုသုတ | Posted By စည္သူေအာင္

### Unicode Version ### နိုင်ငံတော်အတွင်းချုပ်ဆိုသည့် သေတမ်းစာမှအပ အခြားစာချုပ်စာတမ်းများကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် နေ့ရက်မှစ၍သော်လည်းကောင်း၊ တရားရုံး၏ ဒီကရီ (သို့) အမိန့် ကိုချမှတ်သည့် နေ့ရက်မှစ၍လည်းကောင်း ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပြရမည်။ သို့ရာတွင်...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွေမမီမြေးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

### Unicode Version ### အမွေမမီမြေးဆိုသည်မှာ အဘိုး(သို့) အဘွားဖြစ်စေ၊ နှစ်ယောက်လုံးဖြစ်စေ မသေဆုံးမီတွင် သေဆုံးသွားသော သားသမီးများမှ မွေးဖွားသည့် ထိုဘိုးဘွား၏ မြေးအရင်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ မယားဖြစ်သူသည် ၎င်း၏မိဘများထက် ဦးစွာ သေဆုံးသွားပါက ယောကျ်ားဖြစ်သူသည်...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပိုင်ဆိုင်မှုလက်ဝယ်ရှိခြင်း (POSSESSION)

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Unicode Version ### အိမ်ခြံမြေလောကတွင် အိမ်ခြံမြေပိုင်းအရောင်းအဝယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသည် ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာ ရှုပ်ထွေးပွေလီလျှက်ရှိပါသည်။ အိမ်တစ်ဆောင်ရောင်းမည်၊ ဝယ်မည်ဆိုသည်နှင့် ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာမည့် ပုဂ္ဂိလ်တစ်ဦး (သို့) အိမ်ခြံမြေ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မိဘတစ်ဦးဦးကွယ်လွန်ပြီးနောက် ကျန်ရစ်သားသမီးများရထိုက်သည့် အမွေဝေစုများ

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Unicode Version ### မိခင်ဖြစ်စေ၊ ဖခင်ဖြစ်စေ ၂ဦးအနက်မှ တစ်ဦးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ကျန်ရစ်သူမိဘသည် နောက်အိမ်ထောင်ပြု သည့်အခါ ကွယ်လွန်သူနှင့် ရရှိခဲ့သော သားသမီးများသည် ကွယ်လွန်သူ၏အမွေဝေစုကို ရရှိသည်။ အကယ်၍ သေဆုံးသူ၏အမွေဝေစုကို ရယူခဲ့ပြီးဖြစ်လျှင် ကျန်ရစ်သူမိဘမှ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လင် (သို့မဟုတ်) မယား တစ်ဦးတည်း အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းကို ရောင်းချရာတွင် ၎င်းတို့၏ မယား(သို့မဟုတ်) လင်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်သလား။...

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Unicode Version ### လင်၊ မယား နှစ်ဦးအမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းကို ရောင်းချရာတွင် နှစ်ဦးစလုံး သည် ရောင်းသူအနေဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုး ရောင်းချမှသာ တရားဝင်မည်ဖြစ်ပြီး လင် (သို့မဟုတ်) မယား တစ်ဦးတည်း အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းကိုရောင်းချရာတွင်...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ်၊ ခြံ၊မြေ၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူသည့်အခါတွင် စရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအကြောင်း

ဗဟုသုတ | Posted By စည္သူေအာင္

### Unicode Version ### အိမ်၊ ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်းကို ဝယ်ယူမည်ဆိုလျှင် မြေကွက်၊ တိုက်ခန်း စိတ်ကြိုက်ဖြစ်လျှင် ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်း ပြီးနောက် ရှေးဦးစွာ စရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့စရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှသာ ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာခြင်းရှိ/မရှိ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မြေပုံ၊မြေရာဇဝင် ရေးကူးရန် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများနှင့် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် အကြောင်းရင်းများ...

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

### Unicode Version ### မြေပုံ၊မြေရာဇဝင်ရေးကူးရန် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့သာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါသည်။ (၁) မြေပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် အမည်ပေါက်ကိုယ်တိုင် (၂) GP/SP လွှဲအပ်ထားခြင်းခံရသူ (၃) အမျိုးမျိုးဖြင့်အမွေဆက်ခံရရှိသူ (၄) တရားမကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုထားပြီး အမိန့်အရ ဘိလစ်မှ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မိဘများပိုင် ပစ္စည်းကို အမွေဆက်ခံရာတွင် မည်သည့်သားသမီးက အမွေဆက်ခံခွင့်မရှိ/ အမွေပြတ်သနည်း။...

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Unicode Version ### သားသမီးများသည် အောက်ပါပြုလုပ်မှုများကို ပြုလုပ်ယုံမျှဖြင့် အမွေမပြတ်နိုင်ပါ - (က) မိဘစကားကို မကြာခဏနားမထောင်ခြင်း။ (ခ) တစ်ခါဆဲဘူးသော်လည်း မိဘကခွင့်လွှတ်ခြင်း။ (ဂ) အမွေပေးရန် တရားစွဲဆိုခဲ့ဘူးခြင်း။ (ဃ) မိဘသဘောမတူသူနှင့်...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »