အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတ (Property Knowledge)

အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္းဝယ္တဲ့အခါ အေရးၾကီးဆံုးက ဘယ္သူလဲ…?

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

### Zawgyi Version ### စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တခ်ိဳ႕က ေမးၾကတယ္ အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္းဝယ္ရင္ စရန္ေပးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ေရွ႕ေနမေခၚဘဲ အျပီးအပိုင္စာခ်ဳပ္တဲ့ေန႔ေရာက္မွ ေရွ႕ေနေခၚျပီး စာခ်ဳပ္လို႔ရတယ္မဟုတ္လားတဲ့ေလ။ဒီေမးခြန္းက (၂) မ်ိဳးခြဲျပီးရွင္းျပမွ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ (သို႔မဟုတ္) သာသနာ့ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုလွ်င္

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### သာသနာ့ေျမကို ေလွ်ာက္ထားလိုတယ္ဆိုလွ်င္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနမွ ေအာက္ပါအတိုင္း လိုအပ္သလို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၿပီး အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ စာအုပ္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ဆိုတာ (က)...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒီလုိ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကသည့္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Zawgyi Version ### ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ကျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အိမ္ရာတစ္ခုမွ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း၀ယ္မွာျဖစ္၍ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လုိက္ၾကည့္ေပးရန္ ဖုန္းျဖင့္ ေျပာလာပါသည္။ “စရန္ေငြ ေပးဖုိ႔လားသူငယ္ခ်င္း” “အဆင္ေျပရင္ေတာ့ တစ္ခါတည္းေငြအေၾကေခ်မွာ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စရန္ေငြေပးၿပီးမွ ေရာင္းသူ အိမ္ေျမပုိင္ ကြယ္လြန္သြားလွ်င္

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### “တုိက္ခန္းတစ္ခန္းကုိ ႀကိဳပြိဳင့္၀ယ္ထားမိတယ္ ဆရာ”ဟု မိတ္ေဆြ တစ္ဦး၏ သားက စာေရးသူထံ လာ ေရာက္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ “ကန္ထ႐ုိက္ထြက္ေျပးသြားလုိ႔လား” ဟု စာေရးသူက သူ၏ စကားကုိ ျဖတ္၍ ေမးလုိက္မိသည္။ “ေျမပုိင္ရွင္က ကြယ္လြန္သြားလုိ႔...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(၁၂) လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမ ကံၾကမၼာေဟာကိန္း

ဗဟုသုတ | Posted By စည္သူေအာင္

### Zawgyi Version ### (၁၂) လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမကံၾကမၼာေဟာကိန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ မိႆ (Aries) ၂၀၂၀ တြင္ မိႆရာသီဖြား တို႔အတြက္ အိမ္ျခံေျမက႑ဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္ရရွိမႈအရ မတ္လ ၂၃ ရက္မွ ေမလ ၁၃ ရက္အၾကား အိမ္ျခံေျမ ဝယ္ယူျခင္း၊...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသးတဲ့ လယ္ယာေျမကို အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ ေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Zawgyi Version ### အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ဆိုတာ (က) ဝင္ေငြမရွိေသာ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးျပဳလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ (ခ) ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးအတြက္ အခြန္လြတ္သာသနာေျမဂရန္ (ဂ) ဗႏၶသိမ္ေျမဂရန္(အခြန္လြတ္သာသနာ့ေျမဂရန္ သို႔မဟုတ္ အခြန္လြတ္သာသနာ့ ေျမမ်ား...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပိႆရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမ ကံၾကမၼာေဟာကိန္း

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### ဧၿပီ (၁၉) ရက္ေန႔မွေမလ (၂၀) ရက္ေန႔အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားကို ၿပိႆရာသီဖြား (Taurus ) ဟု သတ္မွတ္သည္။ စိုးမိုးၿဂိဳဟ္ - ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ (Venus) ဓာတ္သဘာဝ - ပထဝီေျမႀကီး (Earth) ဓာတ္ဖို၊ မ သဘာဝ - ဓာတ္မ စိုးမိုးဂဏန္း - ၆ ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ စိတ္ရွည္သူ၊အလုပ္ႀကိဳးစားသူ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မိႆရာသီဖြားမ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမကံၾကမၼာေဟာကိန္း

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

### Zawgyi Version ### မတ္လ (၂၁) ရက္မွ ဧၿပီလ (၁၉) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ မိႆရာသီဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ နကၡတ္ရာသီ (၁၂) ပါးအနက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ရာသီခြင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္မွ ၾကယ္မ်ား ၏ ပံုသ႑ာန္သည္ ေတာင္ဆိတ္တစ္ေကာင္ပံု ေပၚထြန္းေနေသာ ရာသီျဖစ္သည္။ ဤရာသီခြင္ကို အဂၤါၿဂိဳလ္မွ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လယ္ယာေျမကို အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသူမ်ားသည္ တရား၀င္ပါသလား?

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

### Zawgyi Version ### ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေရာင္းခ်ခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္လွ်င္ ေက်းရြာလယ္ယာေျမဦးစီးဌာနေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုၿပီး မွတ္ပံုတင္မွသာ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားတဲ့သူတစ္ဦး ကြယ္လြန္သြားရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ နာမည္ေပါက္ေနတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ ပ်က္ျပယ္သြားပါသလား။ က်န္ရစ္တဲ့ သားသမီးေတြက အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိပါ သလား?...

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

 ### Zawgyi Version ### ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥမွာဗဟိုေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးလိုက္တယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်ေပးလိုက္တဲ့ေျမေတြနဲ႔ပက္သက္ရင္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲနဲ႔ လုပ္ပိုင္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »